De luchtoorlog boven Zeeland deel 6B WALCHEREN

€ 44,95

Het boek heeft 360 pagina's, is rijk geïllustreerd met veel deels nieuwe en onbekende foto's en documenten uit Britse en Duitse bronnen zodat er een waarheidsgetrouwe weergave van de gebeurtenissen is.

   

De eerste hoofdstukken gaan verder waar deel 6A is geëindigd. De 'Battle of Britain' is over haar hoogtepunt heen en zo ook de 'Battle of the Barges'. De Duitse bombardementen op Engeland hebben zich in hoofdzaak verplaatst naar de steden en dat vooral in de nacht.

De gevolgen worden ook op Walcheren gezien in de vorm van beschadigde Duitse bommenwerpers met bestemming Antwerpen – Eindhoven – Gilze-Rijen,  die het net niet halen. Ze  moeten noodlanden op het vliegveld van Vlissingen of op zee, met de kust in zicht. Deze periode gaat door tot medio juni 1941 wanneer de inzet van de Luftwaffe zich richt op Rusland.

 

De Royal Air Force – met name Bomber Command en Coastal Command – verplaatsen hun aandacht deels van de Kanaalhavens naar doelen in Duitsland of het bezette achterland. Dit vermindert echter niet de bomaanvallen op Walcheren en omgeving. De hoofdreden is dat verder weg gelegen steden moeilijk zijn te vinden – de piloten zijn dikwijls letterlijk de weg kwijt – waarna de missie moet worden afgebroken. De slechte weersomstandigheden en de gebrekkige oorlogsopleidingen zijn daar debet aan.

 

De bomladingen moeten toch worden afgeworpen, reden waarom deze tijdens de terugvlucht neerkomen op gemakkelijk vanuit de lucht herkenbare locaties. Zeeland, met haar mondingen van de Oosterschelde en Westerschelde, zijn daarvoor bij uitstek geschikt. Ook op Walcheren zijn voldoende belangrijke doelen (kanaalzone – havens – vliegveld – scheepswerf – spoor) om dit afwerpen te verantwoorden.

 

De gevolgen zijn vaak desastreus voor de inwoners van de grotere steden als Middelburg, Vlissingen en de dorpen dicht bij de kust. Deze acties worden in detail weergegeven in deel 6B.

 

Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de flottilles van de Kriegsmarine, die vanuit Vlissingen en Veere opereren. Het Hafenschutzflottille Vlissingen, het Rheinflottille vanuit Veere en de Minensuchflottilles op de Westerschelde en in de Wielingen krijgen voortdurend te maken met de Blenheims van Bomber Command en Coastal Command alsmede de Spitfires en Hurricanes van Fighter Command.

Vrijwel alle acties worden weergegeven met gedetailleerd de verliezen over en weer en waar van toepassing, de gevolgen voor de burgerij.

 

Eén verlies moet zeker hier worden  vermeld. Op 28 april 1941 vliegen drie KNIL vliegers (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger) een missie naar Vlissingen. Zij zijn vanuit Java via Amerika overgekomen om gevechtservaring op te doen, met de bedoeling om hun aldus nieuw verworven inzichten over te brengen op de overige piloten van de ML (Militaire Luchtvaart) van het KNIL.

Dat wotdt geen succes want P/O Pennings sneuvelt bij Vlissingen, een tweede vlieger komt kort daarna eveneens om het leven en zodoende keert er slechts een terug naar Java.

 

Eén dag is apart weergegeven – 12 augustus 1941 –  dat als kantelpunt kan worden gezien in de geschiedenis van de luchtoorlog. Het betreft de eerste grootschalige luchtaanval door de Royal Air Force op doelen in Duitsland bij daglicht. De vele verliezen aan geallieerde zijde, met name door de inzet van de Duitse jagers en de Flak op Walcheren maken dit memorabel tot op de dag van vandaag.

Als gevolg hiervan hebben de Duitsers studies gemaakt over de effectiviteit van hun optreden en hoe een en ander te verbeteren.

 

De burgers en het bestuur op Walcheren worden ook in deze publicatie niet vergeten. Zij stonden vaak voor onoverkomelijke problemen en deze worden in vaak persoonlijke verhalen beschreven. Om er slechts enkele te noemen: de bomaanval op de boulevard in Vlissingen op 1 januari 1941, idem op het Sint Joseph ziekenhuis amper een week later en het drama in Middelburg op 16 februari 1941!

 

De inzet van de Duitse afweer (Flak) en het reilen en zeilen van de Duitse 'Jagdflugzeuge' worden in aparte hoofdstukken weergegeven.