De Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards

€ 139,00

De Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards is samengesteld voor luchtvaart-enthousiasten, speciaal voor degenen die geïnteresseerd zijn in vliegtuigplaatjes en luchtvaartalbums, maar ook in luchtvaart-artwork in meer algemene zin, omdat veel plaatjes afkomstig zijn van het palet van luchtvaartschilders. 

 

Het is ook bedoeld voor verzamelaars van zgn. non-sports cards in het algemeen, omdat luchtvaart-items tot die (Amerikaanse) categorie behoren.

 

De encyclopedie bevat een full-colour selectie van 1014 plaatjesseries met informatie en honderden deels nog niet geïdentificeerde losse items. Het laat de enorme verscheidenheid zien van de wereld van de luchtvaartplaatjes en –albums zoals die in de 20e eeuw in meer dan 44 landen vorm kreeg. Het boek telt meer dan 8000 afbeeldingen.

 

Het resultaat is een drievoudig historisch overzicht van de ontwikkelingen in de luchtvaart, in druk- en grafische technieken en in de volwassenwording van het luchtvaartschilders-ambacht. Het boek is Engelstalig.

 

Auteur Bob Dros (1946) verzamelde gedurende vele jaren vrijwel alles wat er op dit gebied in de loop van de twintigste eeuw is uitgebracht en werkte hiervoor samen met een aantal verzamelaars in binnen- en buitenland.

 

Het resultaat is de Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards waarin voorbeelden van alle meer dan duizend door de auteur verzamelde series vliegtuigplaatjes, –albums, -stickers, -buttons e.d. chronologisch in kleur zijn afgebeeld en voorzien van een informatieve tekst.

 

De twintigste eeuw wordt wel de eeuw van de luchtvaart genoemd. In de loop van deze eeuw slaagde de mens erin de vliegkunst bijna perfect te beheersen. Vliegen is inmiddels alledaags en populair en in onze huidige eeuw vragen velen zich zelfs af of de grenzen ervan niet bereikt zijn.

 

Gedurende de twintigste eeuw leidden de theoretische en praktische ontwikkelingen in de luchtvaart tot veel enthousiasme bij het grote publiek.

 

Daar werd grif op ingespeeld door handelsondernemingen en bedrijven, die in of op hun verpakkingen – denk aan sigaretten, koffie, thee, kauwgom –  gratis afbeeldingen van vliegtuigen verstrekten om zo hun omzet te verhogen. Dat gebeurde niet alleen in Nederland. Het was een wereldwijd verschijnsel.

 

Het is het onderwerp van een prachtig kleurrijk kijk- en leesboek, waarin en passant ook de ontwikkeling te zien is van drukkunst, de volwassenwording van de luchtvaartschilders en de luchtvaart zelf. Een ware luchtvaartencyclopedie van bijna 800 pagina’s waar deze brochure een inkijkje geeft.

 

In een aantal aanvullende hoofdstukken geeft Dros aandacht aan een zestal artiesten wiens tekeningen en schilderingen de basis voor de plaatjes waren, neemt hij de lezer mee op een zoektocht naar de identiteit van onbekende series en illustreert hij met grafieken een aantal gekwantificeerde verschillen tussen landen, o.a. gerelateerd aan het soort product waarbij de plaatjes geleverd werden.

 

Een apart hoofdstuk is gewijd aan de publiciteit rond dit thema. Ook een aantal ‘losse’ plaatjes heeft een plaats gekregen in een hoofdstuk. Eén vliegtuig, de autogiro, wordt apart behandeld om de diversiteit van de plaatjes te laten zien.

 

De encyclopedie bevat een full-colour selectie van 1014 plaatjesseries met informatie en honderden deels nog niet geïdentificeerde losse items. Het laat de enorme verscheidenheid zien van de wereld van de luchtvaartplaatjes en –albums zoals die in de 20e eeuw in meer dan 44 landen vorm kreeg. Het boek telt meer dan 8000 afbeeldingen.

 


Het boek besluit met twee indices van alle series: alfabetisch naar uitgever en gerangschikt naar land van herkomst.

Door het internationale karakter van het boek is het in het Engels geschreven.

 

After  a few introducing chapters Dros presents and comments 1014 card sets from 44 countries and over 250 odd, partly unidentified cards that were part of more generic sets like ‘transport’ or ‘engineering’.‘Cards’ should be interpreted in a broad sense – package designs, matchbox labels, bread end labels, stickers, buttons etc. are included.

The series are spread over six episodes.

Some additional chapters follow with short biographies of six aviation artists responsible for artwork in the book, contributions of other collectors, a number of diagrams showing quantified data from the book, and a variety of 114 pieces of artwork in relation to one specific aircraft, the La Cierva Autogiro.

The encyclopedia closes with a publicity chapter (posters, advertisements etc.), acknowledgements,  a list of consulted books, articles and websites for reference and an index of all presented card producers and traders, alphabetically and per country,

By its chronological order the presented series form a colourful and original testimony of the development of aviation and of printing and graphical processes in general.

 

The ‘Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards’ is a unique document, has 768 pages and measures 25 x 30 cm. Through its international character the narration is in the English language.

 

De Encyclopedia of the World’s Aviation Cigarette and Trade Cards

Bob Dros (geboren op Texel) is een veelzijdig mens. Hij is niet alleen een samensteller van dit boek, maar ook een goed en professioneel modelbouwer en een gepassioneerd drummer. Samen met de band “Barrelhouse” speelt hij door het hele land.

Het boek is Engelstalig.

Auteur: Bob Dros

Uitgeverij: Uitgeverij Geromy BV
Vormgever: Gijs Dragt
fotobewerking: Piet Prins

Prijs: €  139,00   ; 765 pagina’s in kleur