De Luchtoorlog boven Zeeland deel 5 Tholen St Philipsland

€ 44,95

Een relatief onbekend terrein daar waar het om de luchtoorlog gaat. Ook hier weer een reeks van gebeurtenissen die weliswaar veel gelijkenis hebben met de voorvallen uit de overige publicaties maar ook uniek zijn.

Zowel de reeks van acties tijdens de meidagen 1940 als ook de periode van bevrijding en de tussenliggende jaren maken dat het "onbekend" grotendeels onterecht blijkt te zijn. Met veel foto's , documenten, sterke overzichten, schetsen, tekeningen en nabijschouwingen wordt dit aangetoond in deel 5.

Aandacht wordt gegeven aan specifieke onderwerpen zoals het debacle met speciale SOE eenheden en de vele V-1 en V-2 rapportages. Zo ook de terugtocht van het Duitse 15e leger: niet alleen de oversteek van de Westerschelde, maar ook het afvoeren van de troepen met behulp van binnenschepen naar Dordrecht. Het ingrijpen van de RAF tijdens deze terugtocht en hoe dat plaats vindt, is een gruwelijke geschiedenis die uitvoerig en gedetailleerd wordt weergegeven. De laatste fase, Tholen en Sint Philipsland blijven frontgebied tot aan de capitulatie.