Op Vleugels in hoge sferen

€ 17,00

schrijver Hans vd Kop

Zijn grote belangstelling voor geschiedenis, vooral voor marine en luchtvaart, en zijn inzet om na zijn uit-dienst-treden daarover te publiceren, geven in dit boek een tour d'horizon over de zeer gevarieerde (vlieger)loopbaan van de auteur. Met alles wat hij daarnaast deed in diverse besturen en organisaties, viel hem de eer te beurt dat Hare Majesteit de Koningin hem op 1 juni 2002 daarvoor bij grote uitzondering bevorderde tot schout-bij-nacht vlieger titulair b.d.