De luchtoorlog boven Zeeland Deel 6A WALCHEREN

€ 44,95

De publicatie begint met een terugblik op de luchtverdediging van het luchtruim boven Walcheren, het vliegveld van Vlissingen met de elementaire vliegschool met haar vele 'kraakjes' van genoodlande Fokkertjes en het Marinevliegkamp te Veere.

Veel nieuwe feiten zijn aan het licht gekomen welke uitgebreid aan de orde komen en geïllustreerd met nog niet eerder gepubliceerde foto's en documenten. Eén bijzonderheid is bijvoorbeeld de noodlanding van een verdwaalde Fokker op een Belgisch vliegveld.

 

Een greep uit de vele onderwerpen

Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan de spionagevluchten van de Lufthansa, de Luftwaffe en de Armée de l'Air, de Franse Luchtmacht. In de volgende aansluiting het zogenaamde 'November' alarm met het Franse voornemen om met Farman en Bloch transporttoestellen Franse troepen over te brengen naar Walcheren en de gebeurtenissen op het vliegkamp te Veere.

Veel aandacht van de auteurs gaat uit naar het onderbelichte aandeel van de Aéronavale, Armée de l'Air en la Marine National (Franse Marine) en hun strijd op Walcheren en Zuid-Beveland in een poging de Duitse opmars tegen te gaan. Deze weergave wordt afgesloten met afsluitingen over de bijzetting van twee Franse vliegers – Georges Saméry en Eugène Maresquier - van de Aéronavale medio mei 2020 en het Frans Militair Ereveld te Kapelle.

Daaraan gerelateerd het na de oorlog beschrijvende van geneuvelde Franse militairen naar Frankrijk dan wel Kapelle, met ook hier veel nooit eerder gepubliceerde foto's en documenten.

Voor de Chef van de Aéronavale, admiraal Eric Janicot, reden om voor dit deel het voorwoord te verzorgen en aanwezig te zijn bij de presentatie. Zo ook mevrouw Régine Reimer, familie van een omgekomen Franse vlieger, die dit ook heeft gemaakt.

De meidagen van 1940 worden afgerond met een andere dan een twijfelachtige bedenking over het zogenaamde 'bombardement' op Middelburg op 17 mei 1940.

Na de meidagen 1940 het vervolg tot aan 30 september 1940. Kritisch worden de vele bombardementen tegen het licht dat tot nu toe wordt genoemd in publicaties zonder dat daar nader op wordt ingegaan. De auteurs zijn er in geslaagd om deze allemaal te onderdrukken en te voorzien van kritische kanttekeningen, kortom een ​​terughoudender kijk op dit facet van de luchtoorlog.

 

Dit zijn enkele van de zeer vele onderwerpen, die zonder taboes zijn onderzocht en beschreven. Deze band als eerste deel van vier en mogelijk vijf banden over Walcheren, telt ruim 350 pagina's